2009-2012

We wrześniu 2009 roku uruchomiona została hurtowa sprzedaż opon, felg i dętek oraz świadczenie usług wulkanizacyjnych. W niedługim czasie ofertę usług wulkanizacyjnych wzbogaciliśmy o serwis mobilny, umożliwiający wykonanie naprawy opon do 56 cali, bezpośrednio u klienta.

W roku 2012 naszą ofertę rozszerzyliśmy o obsługę
i naprawę urządzeń klimatyzacyjnych, zainstalowanych w pojazdach samochodowych oraz maszynach
i ciągnikach rolniczych. Dzięki mobilnemu serwisowi, usługi w tym zakresie świadczymy również w miejscu wskazanym przez klienta.

Jednym z priorytetów w działalności firmy jest ochrona środowiska. W roku 2012 rozpoczęliśmy proces wymiany floty na zasilaną przyjaznym dla środowiska naturalnego sprężonym gazem ziemnym.
Uruchomiliśmy stację sprężania gazu wraz z instalacją tankującą. Do chwili obecnej wymieniliśmy
25 pojazdów. Proces ten trwa cały czas.