Materiały graficzne

Aby w pełni wykorzystać nasze logo, zapoznaj się najpierw z zasadami jego użytkowania.
Pamiętaj ! Nasze logo jest zastrzeżonym znakiem Mirosław Rybkowski „PESTA2”, a korzystanie z niego bez naszej zgody jest zabronione.

Zasady użytkowania logo Pesta

zasady użytkowania logo Pestazasady użytkowania logo PEsta


Informacje o kolorystyce logo Pesta

kolorystyka logo pestakolorystyka logo pesta

Logotyp Pesta

logotyp pestalogotyp pestalogotyp pestalogotyp pestalogotyp pesta