P. Jak uzyskać duplikat faktury vat ?

W przypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury wystawionej pierwotnie istnieje możliwość uzyskania duplikatu takiej faktury. Aby uzyskać duplikat faktury należy skontaktować się z działem księgowości firmy Pesta lub działem windykacji. Należy pamiętać że zniszczenie lub zaginięcie faktury nie upoważnia kontrahenta do nieuregulowania lub zwłoki w uregulowaniu płatności.